UDRUŽENJE INDUSTRIJE OTPADA SRBIJE

Hrabri čistač

Najnovije

IOS HRABRI ČISTAČ

Hrabri čistač, Udruženje industrije otpada Srbije
osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine.

Kada je Udruženje osnovano

Udruženje je osnovano 18.04.2011. godine u Beogradu. Akt o osnivanju potpisan je od strane 9 pravnih lica-osnivača.

Ko učestvuje u radu Udruženja

U radu Udruženja učestvuju kompanije koje se bave reciklažom, tretmanom, energetskim iskorišćenjem i deponovanjem otpada. Okuplja industriju otpada Srbije sa ciljem da se poveća odgovornost za obavljanje ove delatnosti, kao i da zahvaljujući saradnji sa evropskim i srpskim institucijama poboljša zakonodavni okvir ove mlade industrije istovremeno poštujući tradiciju i kulturu ovih prostora.

Druge aktivnosti Udruženja

Deo aktivnosti Udruženja odnosi se i na saradnju sa medijima, kao i na edukaciju mladih sa ciljem podizanja društvene svesti o zaštiti životne sredine.

Saradnja

Kroz saradnju sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu koja se bave ovom temom, podstiče se razgovor i građani se upoznaju sa značajem pravilnog tretmana otpada koji je tema od značaja ne samo za Srbiju, već i za zemlje u regionu.

Ciljevi

Ciljevi Udruženja su unapređivanje i bolje korišćenje domaćih kapaciteta i resursa u oblasti industrije otpada Srbije.

Savremeni tretman svih vrsta otpada

IOS „HRABRI ČISTAČ“ predlaže i realizuje predloge za stvaranje domaćih centara za savremeni i adekvatan tretman svih vrsta otpada koji se skupljaju na prostorima Republike Srbije i regiona.

Pišite nam

Telefon

+ 381 69/108 26 27

Veb sajt

www.hrabricistac.rs

Adresa

Kej oslobodjenja bb, Beograd, Zemun

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Info

UDRUŽENJE IOS ”HRABRI ČISTAČ”
Kej oslobodjenja bb, Zemun, Beograd
Telefon: + 381 69/108 26 27
Fax:        + 381 11/266 11 48
PIB 107153924     MB 28053282
Tekući račun:   275-10222162699-59  
SOCIETE GENERALE BANKA